UPV FORO EMPLEO UPVSIE
Castellano  |  English
FÓRUM D’OCUPACIÓ. FULL D’INSCRIPCIÓ
  1. Ompliu aquest formulari, signeu digitalment el full d'inscripció generat i envieu-lo a foroempleo@sie.upv.es
  2. Fer l'ingrés, abans de l'inici del Fòrum, a nom de la Universitat Politècnica de València, concepte "Foro e UPV 2022" en aquest compte del Banc Santander:
    IBAN: ES69 0049 1827 8529 1054 3530 – SWIFT/BIC: BSCHESMM
  3. Una vegada rebut l'ingrés, la Universitat emetrà la factura amb les dades que s'òmpliguen en l'apartat "DADES FACTURA" que apareix més avall. Una vegada emesa la factura, no es podrà modificar.
DADES DE LA EMPRESA / INSTITUCIÓ QUE PARTICIPARÀ EN EL FÒRUM
Persona de contacte per al fòrum a l’empresa o institució
Sol·licite que se m'aplique el descompte del 20% per tindre una càtedra en empresa en la UPV.
Modalitat d’ inscripció en el fòrum: (marcar amb X la modalitat triada)

Participant amb STAND
Participant amb STAND DOBLE
INSCRIPCIÓ 1.900,00 €    2.500,00 €   
INSCRIPCIÓ (20% DTO) 1.520,00 €    2.000,00 €   
IVA 21% (*) 399,00 €    525,00 €   
IVA 21% (*) 319,20 €    420,00 €   
TOTAL 2.299,00 €    3.025,00 €   
TOTAL 1.839,20 €    2.420,00 €   

NOTA: Les empreses amb càtedra a la UPV tenen un 20% de descompte

DADES FACTURA. Dades fiscals del client i direcció d’enviament de la factura.


Dades direcció d’enviament de la factura [Pulsa AQUÍ para copiar los datos de factura]Paga IVA a Espanya
VAT reverse charge (EU Countries)
Not subject to VAT (Non EU Countries)
Conforme: (Data, firma y segell de l’empresa)

REFERÈNCIA
C. Coste Dpto. Any
20190546 SIE 2022
Signat
Data
En aplicació del que estableix l’article 4t de la Llei 3/2004

(**) En aquest cas, adjuntar el document que es genera amb el Nº de comanda.

Accepte les Política de Privacitat i Condicions Generals del Servei

SERVEI INTEGRAT D’OCUPACIÓ • UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
Edificio Nexus (6G) • Camino de Vera s/n, 46022 Valencia • Tel: +34 963877887 • foroempleo@sie.upv.es • www.sie.upv.es/foro